ขนาดวัดจริงของสินค้า (นิ้ว)

Size

รูเข็มขัดที่ 1

รูเข็มขัดที่ 2

*รูเข็มขัดที่ 3

*รูเข็มขัดที่ 4

รูเข็มขัดที่ 5

0/XS

27

28

29

30

31

1/S

29

30

31

32

33

2/M

31

32

33

34

35

3/L

33

34

35

36

37

4/XL 35 36 37 38 39

*แนะนำตำแหน่งรูเข็มขัดที่ 3 และ 4