Opening Positions

Sales Associate (Full-Time Position) จำนวน 1 อัตรา

 รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริการลูกค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าของแบรนด์
 • ศึกษารายละเอียดของสินค้าทุกชิ้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
 • จำหน่ายสินค้าให้ได้ยอดตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
 • บริหารสต็อคและดำเนินการนำสินค้าเข้าสู่หน้าร้าน
 • รายงานสถานะของสินค้าที่อยู่ในสต็อคให้กับสำนักงานใหญ่
 • ดูแลสินค้าและสภาพแวดล้อมของหน้าร้านให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22-35 ปี เพศชาย
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า, เย็น)
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวศ, ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรักการบริการ
 • มีความสนใจเรื่องเสื้อผ้าผู้ชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นในการย้ายสาขาทำงาน

สวัสดิการ

 • วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์
 • ชุดยูนิฟอร์มของแบรนด์
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า Wardrobe Ministry

เวลาทำงาน

 • รวม 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง (+ พัก 1 ชั่วโมง)

สถานที่ทำงาน

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน

 • เริ่มต้น 25,000 บาท + คอมมิชชั่น 2% + ค่าล่วงเวลา (OT)

 ______________________________________________

 

Temporary Sales Associate จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้างงาน

 • 2 เดือน (ธันวาคม 2023-กุมภาพันธ์ 2024)

 รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริการลูกค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าของแบรนด์
 • ศึกษารายละเอียดของสินค้าทุกชิ้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
 • จำหน่ายสินค้าให้ได้ยอดตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
 • บริหารสต็อคและดำเนินการนำสินค้าเข้าสู่หน้าร้าน
 • รายงานสถานะของสินค้าที่อยู่ในสต็อคให้กับสำนักงานใหญ่
 • ดูแลสินค้าและสภาพแวดล้อมของหน้าร้านให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22-35 ปี เพศชาย
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า, เย็น)
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวศ, ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรักการบริการ
 • มีความสนใจเรื่องเสื้อผ้าผู้ชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นในการย้ายสาขาทำงาน

สวัสดิการ

 • วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์
 • ชุดยูนิฟอร์มของแบรนด์
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า Wardrobe Ministry

เวลาทำงาน

 • รวม 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง (+ พัก 1 ชั่วโมง)

สถานที่ทำงาน

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน

 • เริ่มต้น 22,000 บาท + คอมมิชชั่น 2% + ค่าล่วงเวลา (OT)

 

 หากสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง resume ของคุณมาที่อีเมล careers@wministry.com