จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท
ผ่อนชำระนาน 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% ผ่าน Atome

Opening Positions

 

Accounting Administrator (Full-Time Position)

 รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลเรื่องธุรการและการบริหารบัญชีของบริษัท
 • ดำเนินการทางธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • วางบิล ติดตามใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • ออกใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เอกสารทั่วไป
 • ลงบัญชีรายรับรายจ่าย พร้อมทั้งทำใบสำคัญรับ-จ่าย
 • เตรียมเอกสารและทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชี
 • ร่วมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารบัญชีให้กับบริษัท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีจำเป็น

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี/ธุรการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องภาษี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานในการทำบัญชีและดำเนินธุรการ
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็น Team Player ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด

เงินเดือน: เริ่มต้น 30,000 บาท (สามารถต่อรองได้)

____________________________________

 

Product Developer (Full-Time Position)

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้า ตั้งแต่คอนเซปต์ถึงการตลาด
 • ดูแลการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบในการพัฒนาสินค้า
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเจรจาต่อรองราคา และควบคุมต้นทุนการผลิต
 • ติดตามและรายงานเรื่องความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมแฟชั่นผู้ชายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าของแบรนด์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการร่างแบบสินค้า และสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในขั้นพื้นฐานได้
 • ชอบซื้อเสื้อผ้าและศึกษามันอย่างละเอียด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป
 • เป็น Team Player ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด

เงินเดือน: เริ่มต้น 25,000 บาท (สามารถต่อรองได้)

____________________________________

 

Copy Writer (Full-Time Position)

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เขียนและ edit เนื้อหาสำหรับสื่อชนิดต่างๆ ของแบรนด์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล
 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและทีมการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจในสินค้าต่อผู้บริโภค
 • ศึกษาแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งเพื่อใช้ในการพัฒนาสำนวนภาษาที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ และคอยติดตามข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะภาษาไทยและอังกฤษขั้นสูง หากมีผลคะแนนของ IELTS (อย่างต่ำ 6.5) หรือ TOEFL (อย่างต่ำ 79) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจในเรื่องเสื้อผ้าผู้ชายเป็นพิเศษ 
 • เป็น Team Player ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด

เงินเดือน: เริ่มต้น 25,000 (สามารถต่อรองได้)

 

หากสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง resume ของคุณมาที่อีเมล careers@wministry.com

Subscribe to our newsletters

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ และโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมค้นพบเนื้อหาแนวไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจจากเรา