จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท
ผ่อนชำระนาน 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% ผ่าน Atome

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

Wardrobe Ministry คือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562100117 (“บริษัท”) ที่สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 21 เลขที่ 968 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Wardrobe Ministry ทำให้คุณสามารถซื้อสินค้า (เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง เครื่องประดับ) ที่ถูกผลิตโดยบริษัท คุณจะต้องดำเนินไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทได้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเราเอาไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเรา ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราทุกข้อแล้ว หากผู้ซื้อแสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อสินค้าชนิดใดๆ ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อบริษัทและให้สิทธิ์บริษัท เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ซื้อ ทั้งนี้ข้อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขการใช้งานที่จะมีผลต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ Wardrobe Ministry อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วภายหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น เว้นแต่ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวตนผู้ใช้ต้องตรงกับความเป็นจริง และสอดคล้องกับหลักฐานยืนยันตัวตนทางกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องเก็บข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรเปิดเผยและแจกจ่ายข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกธรกรรมที่ดำเนินการผ่านชื่อของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรม หรือมีความต้องการจะยกเลิกบัญชี หรือข้อสงสัยว่าผู้ใช้รายอื่นกระทำการที่เป็นการทุจริต ฉ้อฉล กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกฎหมาย ผู้ใช้สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ที่ wardrobeministry@gmail.com หรือ โทร (+66) 65 540 6696

Subscribe to our newsletters

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ และโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมค้นพบเนื้อหาแนวไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจจากเรา