ขนาดวัดจริงของสินค้า (นิ้ว)

Size

รูเข็มขัดที่ 1

รูเข็มขัดที่ 2

*รูเข็มขัดที่ 3

*รูเข็มขัดที่ 4

*รูเข็มขัดที่ 5

รูเข็มขัดที่ 6 รูเข็มขัดที่ 7
0/XS

26

27

28

29

30

31 32
1/S

28

29

30

31

32

33 34
2/M

30

31

32

33

34

35 36
3/L

32

33

34

35

36

37 38

*แนะนำตำแหน่งรูเข็มขัดที่ 3, 4 และ 5